Zorggroep West-Brabant

Begeleiding

Stoppen met roken hoeft u niet alleen te doen. Wij kunnen u daarbij helpen. Voor iedere roker in ons werkgebied is begeleiding vanuit het stoppen-met-roken programma van Zorggroep West-Brabant mogelijk. De begeleiding wordt gegeven door uw eigen huisarts, praktijkondersteuner of assistente in de praktijk. Als uw huisarts dit aanbod niet heeft, kunt u begeleid worden door een stopcoach op een locatie bij u in de buurt.

Alle begeleiders hebben een speciale training gevolgd om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij noemen deze begeleiders rookstop-begeleider of stopcoach. Ook kunt u deelnemen aan groepsbijeenkomsten als u dat beter bij u past. Zo nodig worden medicijnen voorgeschreven die ondersteunend kunnen zijn bij uw stoppoging.

Als u erover denkt om te gaan stoppen met roken, kunt u dit met uw huisarts of praktijkondersteuner bespreken.   U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden voor het stoppen-met-roken programma via de aanmeldknop of bellen met 085 – 488 0695.

Stoppen met roken programma

Het programma stoppen-met-roken heeft als doel patienten te motiveren, ondersteunen en te begeleiden bij de stoppoging. In samenwerking met het Bravis ziekenhuis en TWB, Thuiszorg met Aandacht is het programma ingericht. Het voldoet aan de landelijke richtlijnen voor stoppen met roken.

De ondersteuning bij het stoppen met roken wordt toegepast binnen een aantal huisartsenpraktijken en op diverse locaties in de regio.
Alle begeleiders hebben scholingen gevolgd om u te kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken.

Persoonlijke begeleiding

De begeleiding duurt gemiddeld 3 maanden en bestaat uit een aantal gesprekken in de praktijk of op locatie in de wijk. Tussendoor heeft u ook telefonisch contact met
uw begeleider.

De inhoud van deze begeleiding bestaat uit:

  • Kennismaken, informatie geven, voor- en nadelen balans maken en het bespreken van een rookdagboek.
  • Het maken van een trainingsplan, een rookanalyse en het toepassen van maatregelen voor zelfcontrole.
  • Het bespreken van trek in roken en sociale druk.
  • Het bespreken van omgaan met terugval en het maken van een noodplan.

Ondersteunende materialen

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal, waarmee u thuis actief aan de slag gaat. Deze huiswerkopdrachten zijn bedoeld om uw stoppoging zo kansvol mogelijk te laten zijn.

Zorggroep West-Brabant Stoppen met roken werkboek

Zorggroep West-Brabant Stoppen met roken informatiefolder

Vergoeding

Het stoppen met roken programma van Zorggroep West-Brabant wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Wel is het verplicht eigen risico van toepassing. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw
eigen zorgverzekeraar.
Het niet meer roken heeft voor u ook een financieel voordeel: bereken wat je bespaart op www.ikstopnu.nl.
Als u zonder overleg met uw begeleider besluit eerder te stoppen, vergoedt de zorgverzekeraar niets. U betaalt dan zelf de gemaakte kosten voor de begeleiding en medicijnen aan Zorggroep West-Brabant. U ontvangt hiervoor dan een rekening.
Bij de start van het traject wordt dit door uw begeleider uitgelegd en ondertekent u hiervoor een verklaring. Het niet tijdig afmelden van afspraken (uiterlijk 24 uur van tevoren) wordt altijd bij u in rekening gebracht.

Individueel of in een groep

Met de juiste begeleiding

Afhankelijk van uw specifieke situatie, eigen voorkeur en behoefte kunt u kiezen voor groeps- of individuele begeleiding. In 3 maanden tijd heeft u 4 á 6 afspraken met uw begeleider.

 Meld je hier aan