Zorggroep West-Brabant

Positieve Gezondheid

Gezondheid betekent veel meer dan niet ziek zijn. ZGWB heeft daarom het concept Positieve Gezondheid omarmd. Machteld Huber introduceerde dit concept in 2012 in Nederland. Hierbij betekent gezondheid het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Samen met u kijkt de praktijkondersteuner hoe u uw gezondheid kunt verbeteren  en hoe u dat wilt doen en welke ondersteuning u daarbij nodig heeft. Een betekenisvol leven  voor u staat centraal. Dit legt u samen vast in een individueel  of persoonlijk zorgplan.

Positieve Gezondheid

Het kan van belang zijn dat u uw leefgewoonten verandert, zodat u minder last heeft van uw aandoening. Misschien krijgt u het advies om meer te bewegen. Ook stoppen met roken kan van belang zijn. Soms heeft u bepaalde medicijnen nodig om lang gezond te blijven. Bovendien heeft u regelmatig een controle-afspraak bij de huisarts of andere zorgverleners. Kortom: meestal zult u met uw aandoening moeten leren leven. Gelukkig kunt u zelf veel doen om zo gezond en prettig mogelijk te blijven leven ondanks uw chronische ziekte.

Persoonlijk zorgplan

Met een professional

De huisarts, praktijkondersteuner, internist, cardioloog, neuroloog, gespecialiseerd verpleegkundige  houden zich aan de richtlijnen uit de zogenaamde zorgstandaard CVRM (Hart- en vaatziekten). Daarin staat omschreven waar een goede behandeling van hart- en vaatziekten aan moet voldoen.  Samen met u stellen ze een persoonlijk zorgplan op. Daarin staan de afspraken die met u gemaakt zijn over diagnose, medicijngebruik en doelen die u wilt behalen.