Zorggroep West-Brabant

Longpunt Roosendaal-Bergen op Zoom

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij het Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Iedere bijeenkomst van het Longpunt behandelt een onderwerp dat direct te maken heeft met uw longaandoening, er wordt informatie verstrekt door professionals (longarts, fysiotherapeut, apotheek, diëtiste e.d.) en er is gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. En dit alles onder het genot van een kopje koffie.

Bijeenkomst voor COPD patiënten

Bekijk hieronder de programma’s

Agenda Longpunt