Zorggroep West-Brabant

Wat kunt u zelf doen?

In de behandeling van astma speelt u zelf een belangrijke rol. Samen met uw huisarts en praktijkondersteuner bepaalt u welke doelen u wilt behalen en hoe u dat wilt bereiken. Het is belangrijk dat u de controle afspraken nakomt.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is belangrijk in uw behandeling van astma, omdat uw longen dit als voortdurende prikkel ervaren. U voorkomt zo blijvende beschadiging. U zult misschien niet meteen verbetering merken. Dit kan enkele maanden duren.

U kunt in de huisartsenpraktijk vragen om ondersteuning bij het stoppen met roken. Het is belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om hiermee aan de slag te gaan. Bent u hier nog niet aan toe bespreek dit dan ook in de praktijk.

Voldoende bewegen

Bewegen is belangrijk om uw conditie optimaal het houden, op uw longen heeft dit ook een positief effect. Als u het moeilijk vind zelf hiermee aan de slag te gaan, kunt u dit bespreken met uw praktijkondersteuner of huisarts.

Gezond eten

Als u overgewicht heeft kunt u door de huisartsenpraktijk worden doorverwezen naar de diëtiste voor voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.