Zorggroep West-Brabant

Patiëntenvoorlichting Keer Diabetes 2 Om

Zorggroep West-Brabant is een samenwerking aangegaan met Stichting Voeding Leeft. In deze samenwerking helpt Voeding Leeft om huisartsen en andere zorgverleners, invulling te geven aan de stap ‘leefstijladvies’ in de NHG-standaard voor Diabetes. 

Wat is Keer Diabetes2 Om?

Keer Diabetes2 Om is een leefstijlprogramma van Stichting Voeding Leeft dat gericht is op het omkeren van Diabetes type 2. De doelen zijn minder medicatie, betere bloedsuiker-waarden, gewichtsafname en meer gezondheid. Mensen die hun Diabetes type 2 omkeren voelen zich gezonder en energieker.

Behandeling Diabetes type 2: nieuwe inzichten

Medicijnen onderdrukken de symptomen, maar genezen Diabetes type 2 niet. Er is steeds meer bewijs dat Diabetes type 2 met gerichte leefstijlaanpassingen succesvol kan worden behandeld. Geheel volgens deze nieuwste inzichten zet Keer Diabetes2 Om voeding, beweging en ontspanning in als medicijn.

Resultaten Keer Diabetes2 Om

Het Louis Bolk Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van Keer Diabetes2 Om. Tussentijdse resultaten laten zien dat 9 op de 10 deelnemers omkeert.

Hoe werkt Keer Diabetes2 Om?

Keer Diabetes2 Om werkt niet met medicijnen of met medische ingrepen maar met leefstijl. Onder begeleiding van een gespecialiseerd team veranderen deelnemers aan Keer Diabetes2 Om in een periode van 6 maanden hun leefstijl. Daarna volgt een nazorg traject van 1,5 jaar.

Voor wie is Keer Diabetes2 Om?

Keer Diabetes2 Om is een programma voor mensen met Diabetes type 2 die hiervoor medicijnen gebruiken en zich gezonder en energieker willen voelen. Daarnaast gelden enkele medische criteria.

Als uw patiënt wil deelnemen?

Uw patiënt ontvangt van Keer Diabetes2 Om een inschrijfformulier. Uw patiënt neemt vervolgens contact op met u of uw praktijkondersteuner. U accordeert voor deelname van de patiënt aan het programma. De praktijkondersteuner helpt de patiënt om het inschrijfformulier in te vullen. Indien nodig neemt de begeleider van Keer Diabetes2 Om contact op met de praktijk. U blijft als huisarts te allen tijde hoofdbehandelaar van uw patiënt.

Uw patiënt neemt deel

In de periode dat de patiënt het programma volgt is er vanuit Keer Diabetes2 Om telefonisch of online contact met de patiënt. Daarnaast hebben deelnemers onderling contact met elkaar via een online community. Het Keer Diabetes2 Om team zoekt zo nodig tussentijds contact met de praktijk. De frequentie is afhankelijk van de complexiteit van de patiënt. Bij wijzigingen in de medicatie overlegt het begeleidingsteam dit met de huisarts.

De patiënt bezoekt de praktijkondersteuner/huisarts voor de reguliere kwartaalcontroles, waar zo nodig de medicatie verder wordt aangepast. De praktijkondersteuner kan met inhoudelijke vragen met betrekking tot het programma in relatie tot de patiënt terecht bij de verpleegkundige van Keer Diabetes2 Om.

Vergoeding Keer Diabetes2 Om

Steeds meer zorgverzekeraars  vergoeden Keer Diabetes2 Om. Er geldt een eigen bijdrage voor de deelnemers van €295,-. Voor deelnemers op bijstandsniveau, geldt een aparte financiële regeling. De patiënt kan hierover contact opnemen met het hoofdkantoor via 020 – 22 17 906.

Start programma’s

Het hele jaar door starten programma’s van Keer Diabetes2 Om in verschillende regio’s. Klik hier voor actuele data.

Gratis informatiebijeenkomsten

Stichting Voeding Leeft geeft voor mensen met diabetes type 2, partners en zorgverleners gratis informatiebijeenkomsten over Keer Diabetes2 Om. Klik hier voor actuele data.

Meer informatie

www.keerdiabetesom.nl

Medische criteria

Actueel overzicht zorgverzekeraars die het programma vergoeden