Zorggroep West-Brabant

Vergoedingen

Vergoeding voor uw zorgprogramma

Zorggroep West-Brabant B.V. heeft met de zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over de vergoeding van ketenzorg, oftewel uw zorgprogramma. Het bedrag dat u vergoed krijgt (ketentarief)  is berekend op basis van een gemiddeld bedrag voor de benodigde zorg voor u en uw medepatiënten.

Ketentarief

Het ketentarief bestaat uit:
·          De zorg in de huisartsenpraktijk door huisarts, praktijkondersteuner en assistente.
·          Zorg geleverd door andere zorgverleners.
·          Bepaalde onderzoeken zoals een oogfoto, blaastest, hartfilmpje.
·          Scholingen zorgverleners
·          Organisatie  Zorgprogramma’s

Welke zorgprogramma’s ondersteunt Zorggroep West-Brabant B.V.

Wij ondersteunen de volgende  zorgprogramma’s:
·          Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
·          Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
·          Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
·           Stoppen met roken
·          Astma.

Wat gebeurt er financieel als u besluit deel te nemen aan de ketenzorg?

Samen met uw huisarts bent u overeengekomen dat u deelneemt aan een van onze zorgprogramma’s, de huisarts geeft dit door aan Zorggroep West-Brabant B.V..  De huisarts dient de rekening in bij de zorgverzekeraar via de zorggroep.  Dit ziet u terug op het overzicht van uw zorgverzekeraar onder de term Ketenzorg Zorggroep West-Brabant B.V. Ook als u maar één of twee keer per jaar een bezoek aan uw huisartsenpraktijk brengt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in een zorgprogramma gelijk omdat het een gemiddelde prijs is.

Geen eigen risico

De zorg die u ontvangt binnen uw zorgprogramma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.
Kosten buiten uw zorgprogramma , zoals de oproepdienst van SHL,  vallen wel onder het eigen risico.

Extra zorg

Als de huisarts vindt dat u buiten de zorgprogramma-afspraken aanvullende zorg nodig heeft dan hangt de vergoeding af van uw zorgverzekeraar en zorgverzekering. Informatie hierover kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.