Zorggroep West-Brabant

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en dat u als patiënt tevreden bent. Mocht dit niet het geval zijn, adviseren wij u dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende zorgverlener. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of zijn uw klachten van een andere orde, kunt u digitaal een klacht indienen.

De Zorggroep West-Brabant beschikt over haar eigen klachtenregeling.  Uw klacht zal volgens deze regels in behandeling worden genomen. Klik hier voor onze klachtenregeling.  Mocht u een klacht hebben over de Zorggroep West-Brabant of over de zorg die aan u geleverd wordt  voor Diabetes, COPD of CVRM dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier (zie linkerkolom)

Wanneer u een officiële klacht wilt indienen over uw huisarts kan dat bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.
Tel: 040-2122780 of www.klachtenhuisarts.nl.

Voor hulp en/of advies over het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie – en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG).
Tel: 0900-2437070 of www.zorgbelang-nederland.nl