Zorggroep West-Brabant

In memoriam

In Memoriam:

Niels van Elderen
Aan het einde van het jaar 2018 hebben we het droevige bericht ontvangen dat Niels van Elderen, één van de leden van de Raad van Commissarissen van Zorggroep West-Brabant B.V., is overleden. Niels is 53 jaar geworden en laat zijn vrouw en drie kinderen achter.
Niels heeft veel betekend voor de zorggroep. Vanaf september 2014 was hij lid van de Raad van Toezicht en heeft hij de zorggroep mede ondersteund bij de herstructurering van de organisatie. Hij werd daarmee vanaf 1 januari 2017 lid van de Raad van Commissarissen. We kennen Niels als een kritisch, kundig, rustig en betrokken toezichthouder. Het huisartsenbestuur toentertijd en de huidige directie heeft zijn adviezen graag ter harte genomen. Niels was naast lid van de RvC ook een fijne collega bestuurder van de zorggroep Pozob. We zullen hem missen, altijd in gedachten houden en wensen zijn familie veel sterkte met dit enorme verlies.

Harold Baal
Op 27 december 2018 is Harold Baal overleden. Harold is 80 jaar geworden. Harold was een gedreven vertegenwoordiger van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) in onze regio. Al sinds 2015 is hij betrokken bij de zorggroep. Hij heeft samen met Marja van Benthem jarenlang de zorggroep voorzien van informatie vanuit de DVN, zijn visie vanuit het patiënten belang helder gemaakt en dit jaar nog het Diabetescafé in onze regio verder uitgebouwd. Tot voor kort was hij actief en betrokken, hij is op 9 oktober nog aanwezig geweest bij het 10 jarig bestaan van de zorggroep om de DVN te vertegenwoordigen. Hij was altijd bereid in gesprek te gaan en kritisch mee te kijken naar onze ideeën. We zullen zijn inzet en hem als warm persoon missen. Harold bedankt!